تاریخچه کانون

نوشته شده توسط کانون کارشناسان شهرکرد.

هم گام با توسعه و گسترش ساير بخش‌ها لزوم توسعه کمي و کيفي در سيستم قضايي به عنوان مهمترين مرجع تامين امنيت و برقراري عدالت امري اجتناب ناپذير است، در همين راستا کانون کارشناسان رسمي دادگستري با ظرفيت هاي علمي و در 73 رشته تخصصي در کنار قضات عالم و مجرب، مي‌تواند در جهت تحقق اين اهداف عاليه آنها را ياري نمايد. با توجه به اين که اختلافات منجر به تشکيل پرونده در محاکم قضايي در طيف وسيعي از فعاليت‌ها و زمينه‌ها وجود دارد، قضات محترم با استفاده از نيروهاي متخصص(کارشناسان رسمي)، حسب مورد مي‌توانند موضوعات مورد اختلاف را کالبد شکافي نموده و به پشتوانه نظرات مستند و مستدل کارشناسي حکمي عادلانه صادر نمايند. استفاده از توان، تخصص و تجربه افراد آگاه، خبره، و اهل فن در محاکم قضايي ايران از گذشته دور نيز مرسوم بوده است ، ليکن به شکل قانوني آن در سال 1317 شمسي قانون استفاده از نظرات تخصصي کارشناسان رسمي در محاکم قضايي تصويب و در سال 1339 مورد بازنگري قرار گرفته و موارد جديدي به آن اضافه شده است، سپس در سال 1358 لايحه استقلال کانون کارشناسان رسمي دادگستري در شوراي انقلاب تصويب و در چهار استان بزرگ (تهران، اصفهان، فارس و آذربايجان شرقي) کانون‌هاي مستقل تشکيل و به فعاليت خود ادامه دادند. با تصويب قانون جديد استقلال کانون کارشناسان رسمي دادگستري در مجلس شوراي اسلامي (تاريخ 1381/1/18)و تصويب آيين نامه اجرايي قانون مذکور در هيأت دولت (1382)، شوراي عالي کانون کارشناسان رسمي دادگستري تشکيل و اعضاي آن انتخاب گرديدند. کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان چهارمحال و بختياري در خرداد ماه 1386 با تعداد 43 نفر کارشناس رسمي در شش رشته تخصصي تأسيس و فعاليت‌هاي قانوني خود را آغاز نمود. از زمان تشکيل کانون تا پايان سال 1391 تعداد کارشناسان رسمي دادگستري عضو کانون استان به 267 نفر رسيده که در 43 رشته تخصصي فعاليت مي‌نمايند.