نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
اسامی ارکان جدید کانون کارشناسان استان کانون کارشناسان شهرکرد 1009
دانلود فایل آموزشی دوره اتوکد کانون کارشناسان شهرکرد 871
اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی کمیته آموزش کانون کارشناسان شهرکرد 814
40 نکته در خصوص تعیین خسارت محصولات کشاورزی کانون کارشناسان شهرکرد 1447
محاسبه حق الزحمه کارشناسی کانون کارشناسان شهرکرد 1758
کارشناسان محترم جهت دریافت سررسید ولوح تقدیر فرزندان خودازتاریخ92/12/26 به کانون مراجعه نمایند کانون کارشناسان شهرکرد 1692
کارشناسان محترم جهت ثبت نام سانس شنا با همراه داشتن عکس خود وهمراهان مجاز حداکثر تا تاریخ 1392/01/20 به کانون مراجعه فرمایید. کانون کارشناسان شهرکرد 747
آخرین فرصت تمدید پروانه کارشناسان عزیز آخر فروردین ماه می باشد.عواقب عدم تمدید به عهده کارشناسان محترم می باشد. کانون کارشناسان شهرکرد 844
جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری استان با رئیس واعضاء شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور کانون کارشناسان شهرکرد 758
دیدار دکتر مرتضی محمدخان رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور با استاندار ورئیس دادگستری استان کانون کارشناسان شهرکرد 1668