نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
اسامی ارکان جدید کانون کارشناسان استان کانون کارشناسان شهرکرد 911
دانلود فایل آموزشی دوره اتوکد کانون کارشناسان شهرکرد 807
اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی کمیته آموزش کانون کارشناسان شهرکرد 752
40 نکته در خصوص تعیین خسارت محصولات کشاورزی کانون کارشناسان شهرکرد 1387
محاسبه حق الزحمه کارشناسی کانون کارشناسان شهرکرد 1685
کارشناسان محترم جهت دریافت سررسید ولوح تقدیر فرزندان خودازتاریخ92/12/26 به کانون مراجعه نمایند کانون کارشناسان شهرکرد 1530
کارشناسان محترم جهت ثبت نام سانس شنا با همراه داشتن عکس خود وهمراهان مجاز حداکثر تا تاریخ 1392/01/20 به کانون مراجعه فرمایید. کانون کارشناسان شهرکرد 728
آخرین فرصت تمدید پروانه کارشناسان عزیز آخر فروردین ماه می باشد.عواقب عدم تمدید به عهده کارشناسان محترم می باشد. کانون کارشناسان شهرکرد 829
جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری استان با رئیس واعضاء شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور کانون کارشناسان شهرکرد 739
دیدار دکتر مرتضی محمدخان رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور با استاندار ورئیس دادگستری استان کانون کارشناسان شهرکرد 1554