نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
اسامی ارکان جدید کانون کارشناسان استان کانون کارشناسان شهرکرد 822
دانلود فایل آموزشی دوره اتوکد کانون کارشناسان شهرکرد 749
اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی کمیته آموزش کانون کارشناسان شهرکرد 711
40 نکته در خصوص تعیین خسارت محصولات کشاورزی کانون کارشناسان شهرکرد 1329
محاسبه حق الزحمه کارشناسی کانون کارشناسان شهرکرد 1613
کارشناسان محترم جهت دریافت سررسید ولوح تقدیر فرزندان خودازتاریخ92/12/26 به کانون مراجعه نمایند کانون کارشناسان شهرکرد 1378
کارشناسان محترم جهت ثبت نام سانس شنا با همراه داشتن عکس خود وهمراهان مجاز حداکثر تا تاریخ 1392/01/20 به کانون مراجعه فرمایید. کانون کارشناسان شهرکرد 708
آخرین فرصت تمدید پروانه کارشناسان عزیز آخر فروردین ماه می باشد.عواقب عدم تمدید به عهده کارشناسان محترم می باشد. کانون کارشناسان شهرکرد 812
جلسه هم اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری استان با رئیس واعضاء شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور کانون کارشناسان شهرکرد 721
دیدار دکتر مرتضی محمدخان رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور با استاندار ورئیس دادگستری استان کانون کارشناسان شهرکرد 1455