| امروز سه شنبه 28 دی 1400

هیئت مدیره

به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید

اعضای هیات مدیره کانون
علیرضا شفیع زاده بروجنی
رِِییس هیت مدیره
بیشتر

نائب رئیس و رئیس امور مالی و اعضای اصلی هیات مدیره کانون
محمود حيدری چالشتری
دبیر هیئت مدیره
بیشتر

رشته راه و ساختمان

حشمت اله قاسمی کرانی
عضو هیئت مدیره
بیشتر

رشته کشاورزی و منایع طبیعی

اکبر شعله
نایب رئیس هیئت مدیره
بیشتر

رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

مدیر مالی و عضو هیئت مدیره
محمد رضا محمودیه دهکردی
رئیس امور مالی
بیشتر

دادستان انتظامی
بهرام خسروی
دادستان انتظامی
بیشتر

رشته کشاورزی و منابع طبیعی

بازرسین کانون
علی یعقوبی چرمهینی
بازرس
بیشتر

دامپروری

کورش هادیان دهکردی
بازرس
بیشتر

رشته راه و ساختمان

اعضای علی البدل
احمد خسروی
عضو علی البدل
بیشتر

رشته راه و ساختمان

مجید حیدری طاقانکی
عضو علی البدل
بیشتر

رشته راه و ساختمان

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان چها محال بختیاری محفوظ است. طراحی و اجرا RMS