| امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

هیئت مدیره

به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید

اعضای هیات مدیره کانون
فیروز احمدی
رئیس هیئت مدیره
بیشتر

دامپروری و دامپزشکی

نائب رئیس و رئیس امور مالی و اعضای اصلی هیات مدیره کانون
مصیب اشرفی
دبیر هیئت مدیره
بیشتر

کشاورزی و منابع طبیعی

علیرضا شفیع زاده بروجنی
عضو هیئت مدیره
بیشتر

راه و ساختمان

احسان امانی بابادی
نایب رئیس هیئت مدیره
بیشتر

رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

مدیر مالی و عضو هیئت مدیره
غلامرضا طالبی فارسانی
رئیس امور مالی
بیشتر

راه و ساختمان

دادستان انتظامی
مجید حیدری طاقانکی
دادستان انتظامی
بیشتر

راه و ساختمان

بازرسین کانون
محمود حیدری چالشتری
بازرس
بیشتر

رشته راه و ساختمان

کورش هادیان دهکردی
بازرس
بیشتر

رشته راه و ساختمان

اعضای علی البدل
محمد عبداللهی
عضو علی البدل
بیشتر

کشاورزی و منابع طبیعی

حشمت اله قاسمی کرانی
عضو علی البدل
بیشتر

کشاورزی و منابع طبیعی

بازرس علی البدل
علی یعقوبی چرمهینی
بازرس علی البدل
بیشتر

رشته دامپزشکی و دامپروری

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان چها محال بختیاری محفوظ است. طراحی و اجرا RMS