| امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

چارت سازمانی

به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید

مسئول امور حسابداری
شهناز عزیزپور
مسئول امور حسابداری
بیشتر

رشته حسابداری

مسئول انفورماتیک
محمد میرزایی
مسئول انفورماتیک
بیشتر

رشته مهندسی نرم افزار

مسئول دبیرخانه
غزاله خسرویان
بیشتر

کارمند

ایمان علی پور دهکردی
بیشتر

مسئول

پرسنل حسابداری
مینا سمیع
بیشتر

زهره حبیب پور
بیشتر

شهناز عزیزپور
بیشتر

مسئول امور کارشناسان و کارآموزان
مریم نکوبین
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان چها محال بختیاری محفوظ است. طراحی و اجرا RMS