| امروز سه شنبه 28 دی 1400

چارت سازمانی

به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید

مسئول امور حسابداری
شهناز عزیزپور
مسئول امور حسابداری
بیشتر

رشته حسابداری

مسئول انفورماتیک
محمد میرزایی
مسئول انفورماتیک
بیشتر

رشته مهندسی نرم افزار

مسئول دبیرخانه
حسن غفاری گوشه
بیشتر

پرسنل حسابداری
مینا سمیع
بیشتر

زهره حبیب پور
بیشتر

شهناز عزیزپور
بیشتر

مسئول امور کارشناسان
مریم نکوبین
بیشتر

تایپ و تکثیر
غزاله خسرویان
بیشتر

الهام کوهیان افضل
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان چها محال بختیاری محفوظ است. طراحی و اجرا RMS