| امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

هیئت رئیسه های گروه ها

به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید

گروه چهار : امور مالی
پرویز کرمی هفشجانی
بیشتر

کیومرث کیانیان
بیشتر

علی امیرخانی
بیشتر

اسداله کاوه
بیشتر

گروه شش : راه ساختمان و نقشه برداری
شهریار پیک فلک
بیشتر

مهدی خبیری سورشجانی
بیشتر

بهروز قادری دهکردی
بیشتر

سهراب حیدرزاده دهکردی
بیشتر

مهدی قاسمی
بیشتر

مصطفی شاکریان دهکردی
بیشتر

گروه هفت : صنعت و فن
فرشید کریمی دهکردی
بیشتر

شهرام میرزائیان
بیشتر

نوید خرم
بیشتر

گروه نه : کشاورزی و منابع طبیعی
سعید اسدی چالشتری
بیشتر

بهمن خسروی دهکردی
بیشتر

جمشید جان نثار دهکردی
بیشتر

علی یعقوبی چرمهینی
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان چها محال بختیاری محفوظ است. طراحی و اجرا RMS