| امروز سه شنبه 28 دی 1400

هیئت رئیسه های گروه ها

به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید

گروه یک : منابع و معادن
بهرام قاسمی اشکفتکی
بیشتر

سعید تراکمه سامانی
بیشتر

بیژن یادگاری دهکردی
بیشتر

گروه چهار : امور مالی
علی امیرخانی
بیشتر

محمد رضا محمودیه دهکردی
بیشتر

اسداله کاوه قهفرخی
بیشتر

نعمت اله تقی زاده دهکردی
بیشتر

محمد رضا دهقانی سامانی
بیشتر

گروه شش : راه ساختمان و نقشه برداری
غلامرضا طالبی فارسانی
بیشتر

مهدی خبیری سورشجانی
بیشتر

مهدی قاسمی
بیشتر

نادره تقوی
بیشتر

سعید قاسمی
بیشتر

گروه هفت : صنعت و فن
شهرام میرزائیان
بیشتر

مریم خلیلی گیشنیگانی
بیشتر

نوید خرم
بیشتر

گروه نه : کشاورزی و منابع طبیعی
مصیب اشرفی
بیشتر

سید رحمت اله رضوی دهکردی
بیشتر

محمد عبداللهی
بیشتر

ایرج اکبری بنی
بیشتر

سهراب ابراهیمی ناغانی
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان چها محال بختیاری محفوظ است. طراحی و اجرا RMS