| امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

سوگند نامه کارشناسان

به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خوش آمدید

سوگندنامه کارشناسی رسمی دادگستری

 

به خداوند متعال سوگند یاد میکنم،
در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد،
خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته،
به راستی و درستی، نظر خود را اظهار نمایم،
و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم،
و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم،
و هیچ چیز را مکتوم ندارم،
و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم،
و رازدار و امین باشم.

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان چها محال بختیاری محفوظ است. طراحی و اجرا RMS